Parochieverslagen 1914-1918

Het Rijksarchief en de Belgische bisdommen hebben het voorbije jaar intensief samengewerkt om de parochieverslagen van Belgische pastoors over de Grote Oorlog digitaal raadpleegbaar te maken op de site van het Rijksarchief.

Het verslag over Dilbeek is niet ingediend geweest door de pastoor. Hiervoor is een goede reden. Toenmalig pastoor Honnoré ging tijdens de maand april 1919 op pensioen en zijn opvolger Geets kende Dilbeek niet. Het is ook bijzonder interessant om de verslagen van buurgemeenten en wat verder te onderzoeken. Zo kan men in grote lijnen in enige mate de situatie in de eigen gemeente reconstrueren. Wel zijn volgende verslagen over de deelgemeenten terug te vinden:

Groot-Bijgaarden, Broeders van de Christelijke scholen
Groot-Bijgaarden, Parochie Sint-Gillis
Itterbeek, Parochie van Sint-Petrus
Schepdaal, Parochie van Sint-Rumoldus
Schepdaal, Parochie van Sint-Gertrudis
Sint-Martens-Bodegem, Parochie van Sint-Martinus
Sint-Ulriks-Kapelle, Parochie van Sint-Ulrik