Parochiaal
Start Omhoog De Heilige Alena Ontvoogdingsstrijd De pastoors De onderpastoors Plaatsvervangers De kosters De kerkmeesters De armmeesters De rentmeesters Het kerkfabriek De parochies De pastorij Begraven in de kerk OLVrouwbroederschap Parochieverslag 1914 Parochieinventaris

 

 

.

Sint-Ambrosiuskerk in 1892