De bevolking 

Omstreeks 1356 telde men 65 meiseniers; in 1437 waren er 80 woningen waaronder 18 van armen; in 1464 telde men 82 woningen; in 1472 telde men 87 woningen; in 1480 telde men 75 belastbare woningen op een totaal van 93; in 1492 telde men 52 haardsteden; in 1496 telde men 22 bewoonde huizen en 32 huizen van geestelijke instellingen, 20 huizen van armen en 2 leegstaand:

Dyelbeke

Bewoende

22

Ombewoende

2

Arme

20

Geestelike huysen, 32, alle bewoent bij werliken personen bede gevende sonder die prochiaen ende die costere.
Item sijn bevonden onder die voors. 32 viere diverse huysraden in een huys ofte onder een dack woenende.
Overdracht ende geaffirmeert 16e Maii bij heeren Janne van der Elst, vice-cureyt, Heinricke van Cattenbroeck, Bertelmeeuse van Ghindertale, Johannen van den Broeke, scepenen, Robbrecht Suerman, huysarmmeestere, ende Loenyse die Ruyt, bedesettere.

In 1526 telde men 58 haardsteden, 1 leegstaand, 17 haardsteden van armen, 7 pachthoven, 30 haardsteden van geestelijke instellingen en 4 volle leengoederen; in 1684 84 huizen van dagloners (cossaers) + pastorij + de kastelen van prins de Vaudemont, de barones van Meldert, het speelhuys Van den Abbelen, het huis Van Nyverseel, 11 brouwerijen bier tappende, 4 herbergen, 6 winkels, 1 watermolen , en 1 windmolen.

 

jaartal

communicanten

1574

380

1614

300

1618

400

1654

450

1655

550

1665

560

1670

600

1685

446

1688

463

1693

678 inwoners verdeeld over 146 gezinnen