Bedezetting 1666
Start Omhoog

 

 

 

De bedezetting van 1666

De belasting werd geheven op het totaal gebruikte gronden. Gebouwen staan niet vermeld, evenmin het te betalen bedrag. Het / teken betekent een half.

Grootte ende de quantitijte van de bunders geleghen onder Dilbeke sonder distincke te maecken wat de selve sijn tsij landen vijvers wijden, bosschen als andersins alles volgens de ordonantie ende innenhauden van twee distincke placcaerten aen ons ghehouden het een gedatert den twelfsten junij ende het ander den seventinsten augustus vanden jare 1666 bijde geparafert steenhuijs vidit en(de) onderteeckent G v Gindertalen.

Den Mijer heeft overgebrocht drijentwintich bunderen en drij dagh. xxiy bunderen iij daghwanden.

Maximiliaen vander Smissen heeft overgebrocht seven ent sestich bunderen en half. lxvij bunderen.

Jan de Mesmaker heeft overgebrocht een bunder. i bunder.

Die weduwe Joos Vander Smissen heeft overgebrocht twintich bunderen drij dagwanden. xx bunderen iij daghwanden.

Cornelis vander Smissen heeft overgebrocht neghen en dertich bunderen. xxxviiij bunderen.

Men heer Nijverseel heeft overgebrocht vier bunderen. iiij bunderen.

Jaecques de Koker heeft overgebrocht twee bunderen. ij bunderen.

Mijn heer Pastoir heeft overgebrocht twee bunderen ende een daghwant. ij bunderen i daghwant.

Die weduwe Jan vander Perre heeft overgebrocht seventhien bunderen een daghwant. xvij bunderen i daghwant.

Gillis Goossens, heeft overgebrocht vijeffendertich bunderen. xxxv bunderen.

Peeter Hellinx heeft overgebrocht twee bunderen. ij bunderen.

Hereman vander Meulen heeft overgebrocht een daghwant drij virendeel. i dagh iij virendeel.

Henderick van Lathem heeft overgebrocht twee bunderen twee daghwanden en half. ij bunderen ij/ daghwanden.

Cornelis Merttens heeft overgebrocht vijf bunderen een half dagwant. v bunderen / daghwant.

Jan vanden Perre heeft overgebrocht seven bunderen een daghwant. vij bunderen i daghwant.

Gilliam de Cuyper heeft overgebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Monsieur Borremans heeft overgebrocht ses daghwanden. i bunderen ij daghwanden.

Jaeck de Dobbeler heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Fransen Waxel heeft overgebrocht twee bunderen een daghwant en half. ij bunderen i/ daghwant.

Henderick Itterbeckx heeft overgebrocht een daghwant. i daghwant.

Niclaes Wauters heeft overgebrocht een bunderen een half daghwant. i bunder / daghwant.

Henderick Crokaert heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Die weduwe Joes Oiens heeft overgebrocht een bunder. i bunder.

Joos vanden bos heeft overgebrocht een bunder. i bunder.

Henderick vander Heijden heeft overgebrocht drij bunderen twee daghwanden. iij bunderen ij daghwanden.

Adriaen Spinnoie heeft overgebrocht een bunder en een half daghwant. i bunder / daghwant.

Cornelis de Baermaecker heeft overgebrochtdrij daghwanden. iij daghwanden.

Gillis vander Smissen heeft overgebrocht onderhalf daghwant. i/ daghwant.

Fransen Hemelrijx heeft overbrocht een bunder. i bunder.

Gillis vander Smissen sone Gillis heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Carel Polspoel heeft overgebrocht twee bunderen. ij bunderen.

Jan Ottermans heeft overgebrocht een daghwant en half. i/ daghwant.

Jan de Mesmaker sone Mertten heeft overgebrocht dertthien bunderen drij daghwanden. xiij bunderen iij daghwanden.

Jan Itterbeckx heeft overgebrocht vier bunderen onderhalf daghwant. iiij bunderen i/ daghwant.

Jan Itterbeckx sone Ambrosius heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Adriaen van Droegenbroeck heeft overgebrocht een half daghwant. / daghwant.

Flasendael

Peeter vander Meulen heeft overgebrocht twee bunderen een half virendeel. ij bunderen / virendeel.

Fransen Huijegh heeft overgebrocht een daghwant. i daghwant.

Mertte Merttens heeft overgebrocht ses daghwant en half. vi/ daghwanden.

Die weduwe Peeter vander Heijden heeft overgebrocht vijf bunderen. v bunderen.

Jan van Schepdael heeft overghebrocht onderhalf daghwant. i/ daghwant.

Peeter Jacobs XE "Peeter Jacobs"  heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Peeter Hellemans heeft overgebrocht twee bunderen een daghwant een vierendeel. ij bunderen i virendeel.

Jan Moenens heeft overgebrocht een half bunder. ij daghwanden[1].

Peeter de Mesmaker heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Joos Biemont heeft overgebrocht een bunder drij daghwanden. i bunder iij daghwanden.

Joos Rinders heeft overgebrocht vier bunderen. iiij bunderen.

Peeter Herremans heeft overgebrocht een daghwant. i daghwant.

Thomas de Coster heeft overgebrocht vier bunderen. iiij bunderen.

Fransen vander Schueren heeft overgebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Gillis de Peutter heeft overgebrocht een bunder drij daghwanden en half. i bunder iij/ daghwanden.

Sobbroeck

Jaecques de Becker heeft overgebrocht vijffentsestich bunderen. lxv bunderen.

Jaeck de Ketel heeft overgebrocht een bunder drij daghwanden. i  bunder iij daghwanden.

Stoffel Crokaert heeft overgebrocht vier bunderen drij daghwanden en half. iiij bunderen iij/daghwanden.

Cornelis de Ketel heeft overgebrocht twee bunderen twee daghwanden drij virendeel. ij bunderen ij daghwanden.

Bastiaen de Smet heeft overgebrocht een bunder. i bunder.

Jan Achtergael heeft overgebrocht een daghwant. i daghwant.

Peeter van Schepdael heeft overgebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Begijnenborre

Joos Schoonans heeft overgebrocht dertthien bunderen een daghwant. xiij bunderen i daghwant.

Jaeck van Bever heeft overgebrocht onderhalf daghwant. i/ daghwant.

Gilliam vander Haeghen heeft overghebrocht drij bunderen drij daghwanden. iij bunderen iij daghwanden.

Die weduwe Jan Nieulant heeft overghebrocht drij daghwanden en half. iij/ daghwanden.

Henderick de Quanter heeft overgebrocht een dagwant. i daghwant.

Adriaen Verrassel heeft overgebrocht drij daghwanden drij virendeelen. iij daghwanden iij virendeelen.

Henderick Meert heeft overghebrocht vijf bunderen twee daghwanden. v bunderen ij daghwanden.

Francen Meert heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden en half. ij bunderen ij/ daghwanden.

Die weduwe Dionijs Tiebaut heeft overghebrocht twee bunderen een daghwant. ij bunderen i daghwant.

Gillis Oppalf heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Jan Kieckens heeft overghebrocht een half bunder. ij daghwant.

Gillis de Mesmaker heeft overghebrocht twee bunderen drij daghwanden.

Die weduwe Aert de Win heeft overghebrocht drij daghwanden. ij daghwanden.

Jan Vervondel heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Die weduwe Jan Verassel heeft overghebrocht vijf daghwanden. i bunder i daghwant.

Henderick Steps heeft overghebrocht thien bunderen drij daghwanden. x bunderen iij daghwanden.

Jan de Mesmaeker heeft overghebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Jan Bert heeft overghebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Francen vander Beken heeft overghebrocht een bunder twee daghwanden. i bunder ij daghwanden.

Peeter van Cutsem heeft overghebrocht ses bunderen een daghwant. vi bunderen i/ daghwant.

Andries vander Beken heeft overghebrocht vier bunderen een daghwant een virendeel. iiij bunderen i daghwant i virendeel.

Joos de Coster heeft overghebrocht vier bunderen. iiij bunderen.

Jaeck Crabbe heeft overghebrocht twee daghwanden en half. ij/ daghwanden.

Jan Mertens heeft overghebrocht vijf bunderen. v bunderen.

Die weduwe Mertte Steps heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Jaeck Verrassel heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Die weduwe Lucas de Bruyn heeft overghebrocht vier bunderen drij virendeel. iiij bunderen iij virrendeelen.

Anthoen Verrassel heeft overghebrocht vier bunderen. iiij bunderen.

Jan vanden Steen heeft overghebrocht twee daghwanden drij virendeelen. ij daghwanden iij virrendeelen.

Mattijs van Heijmbeck heeft overghebrocht twee daghwanden en half. ij/ daghwanden.

Jan Merttens den Wever heeft overghebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Hongersveldt

Peeter Roijebaert heeft overghebrocht vijffentsestich bunderen. lxx bunderen.

Joos vanden Borre heeft overghebrocht neghenentsestich bunderen onderhalf daghwant. lxviiij bunderen i/ daghwant.

Henderick Ceuppens heeft overghebrocht vierentwintich bunderen een daghwant. xxiiij bunderen i daghwant.

Sijmon de Tobel heeft overghebrocht sesentwintich bunderen twee daghwanden. xxvi bunderen ij daghwanden.

Ambrosius Itterbeckx heeft overghebrocht vijf bunderen een daghwant. v bunderen i daghwant.

Jan Itterbeckx  heeft overghebrocht drij bunderen. iij bunderen.

Jan Leux heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Gilliam Crabbe heeft overghebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Gillis van Wetter heeft overgebrocht onderhalf daghwant. i/ daghwant.

Jan de Wilder heeft overghebrocht drij bunderen drij virendeel. iij bunderen iij virendeelen.

Gillis van Boterdael heeft overghebrocht twee bunderen drij daghwanden en half. ij bunderen iij/ daghwanden.

Andries van Droeghenbroeck heeft overghebrocht een bunder twee daghwanden. i bunder ij daghwanden.

Jan de Langhe heeft overghebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Die weduwe Eloi van Droegenbroeck heeft overghebrocht een bunder een daghwant drij virendeel. i bunder i daghwant drij virendeelen.

Joos Itterbeckx heeft overgebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Elegem

Peeter Cornelis heeft overghebrocht neghenentwintich bunderen. xxix bunderen.

Ambrosius vander Elst heeft overghebrocht vijfthien bunderen drij ende een half daghwant. xv bunderen iij/ daghwanden.

Jan vanden Borre heeft overghebrocht drij bunderen drij daghwanden en half. iij bunderen iij/ daghwanden.

Die weduwe Jan Crabbe heeft overghebrocht drij bunderen een daghwant. iij bunderen i daghwant.

Peeter Meert heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Die weduwe Aert van Leuven heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Jan vander Moesen heeft overgebrocht twee bunderen een daghwant en half. ij bunderen &/ daghwant.

Niclaes vander Cruijce heeft overghebrocht drij daghwanden. iij daghwanden.

Jan Causteur heeft overghebrocht een bunder een daghwant. i bunder & daghwant.

Segher Amelrijx heeft overghebrocht drij bunderen een daghwant. iij bunderen & daghwant.

Mattieus Tibaut heeft overghebrocht een bunder twee daghwanden. i  bunder ij daghwanden.

Gillis de Peutter heeft overghebrocht vijf bunderen. v bunderen.

Jan de Groen heeft overghebrocht drij bunderen een daghwant. iij bunderen & daghwant.

Jan Herdenberch heeft overghebrocht een bunder een daghwant. i bunder i daghwant.

Niclaes Hannaert heeft overghebrocht een bunder twee daghwanden. i bunder ij daghwanden.

Aert Lombaert heeft overghebrocht drij bunderen. iij bunderen.

Inxem

Joos vanden Borre heeft overghebrocht vijffentwintich bunderen. xxb bunderen.

Jan Amelrijckx heeft overghebrocht twee bunderen drij daghwanden. ij bunderen iij daghwanden.

Gillis Blocquerije heeft overghebrocht drij daghwanden en half. iij/ daghwanden.

Die weduwe Peeter de Cnop heeft overghebrocht een bunder twee daghwanden. i bunder ij daghwanden.

Peeter de Baermaecker heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Ambrosius Biesmans heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Anthoen van Dievoet heeft overghebrocht twintich bunderen drij daghwanden en half. xx bunderen iij/ daghwanden.

Henderick Herdenberch heeft overghebrocht een bunder. i bunder.

Jan de Cnop heeft overghebrocht drij bunderen. iij bunderen.

Segher de Cnop heeft overghebrocht vijf daghwanden. i bunder i daghwant.

Cattenbroeck

Lanceloet van Steenberch heeft overghebrocht vijfthien bunderen. xv bunderen.

Gillis Timmermans heeft overghebrocht ses daghwant en een virendeel. i bunder ij daghwanden i virendeel.

Merck de Peutter heeft overghebrocht acht bunderen twee daghwanden en half. viij bunderen ij/ daghwanden.

Jan Vlugghe heeft overghebrocht vier bunderen twee daghwanden en half. iiij bunderen ij/ daghwanden.

Joies de Groen heeft overghebrocht drij bunderen. iij bunderen.

Merck de Vos heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Die weduwe Jan Waxel heeft overghebrocht vier bunderen en half. iiij bunderen ij daghwanden.

Mattieus Lombaert heeft overghebrocht drij bunderen een daghwant vijffentseventich vierendeelen. iij bunderen i daghwant lxxv vierendeelen.

Gillis Eggelincx heeft overghebrocht een half bunder. ij daghwanden.

Moertenbeck

Jaeck de Becker heeft overghebrocht drijenveertich bunderen. xliij bunderen.

Gillis vander Smissen heeft overghebrocht sesentwintich bunderen een daghwant. xxvi bunderen i daghwant.

Jan van Overstraten heeft overghebrocht drij bunderen twee daghwanden. iij bunderen ij daghwanden.

Buijten Dorps

Max vander Eijcken
heeft overghebrocht twee bunderen een half daghwant. ij bunderen / daghwant.

Die weduwe Aert vander Eijcken heeft overghebrocht drij bunderen drij daghwanden. iij bunderen iij daghwanden.

Ambrosius Merttens heeft overghebrocht drij bunderen vijf virendeel. iij bunderen v virendeelen.

Die weduwe Peeter de Quanter heeft overghebrocht ses daghwant een virendeel. i bunderen ij daghwanden i virendeel.

Jan de Quanter heeft overghebrocht drij daghwant en half. iij/ daghwanden.

Die weduwe Jaecques Heijmans heeft overghebrocht elf bunderen en half. xi bunderen ij daghwanden.

Cornelis Luppens heeft overghebrocht drij bunderen. iij bunderen.

Sijmon vander Cruijse heeft overghebrocht seven bunderen twee daghwanden . vij bunderen ij daghwanden.

Joies de Reuw heeft overghebrocht neghen bunderen twee daghwanden. ix bunderen ij daghwanden.

Anthoen de Quanter heeft overghebrocht onderhalf daghwant. i/ daghwant.

Die erfgenaemen Jan Huijgh hebben overghebrocht veerthien bunderen en half ende een half daghwant. xiiij/ bunderen / daghwant.

Peeter Huijch heeft overghebrocht twee bunderen twee daghwanden. ij bunderen ij daghwanden.

Gillis de Brier heeft overghebrocht drij en half dagwant. iij/ daghwant.


 

[1] Twee dagwanden zijn ongeveer gelijk aan een half bunder.