De telling van 1693[1]

 

Om de authenticiteit te bewaren is de schrijfwijze integraal overgenomen met inbegrip van hoofd- en kleine letters.

 

W  Pastoir, Me er, Borgmr, Schepenen ende Greffier der Prochie van Dilbeke resorterende onder den Lande & me er  van Gaesbeke, &claeren onder eedt die w  gepresteert hebben int aencommen van ons Officie, gedaen te hebben soo daenich neerstig ondersoeck, als ons mogel ck is geweest, van alle die vaste Innewoonders onser voors. Prochie van wat sex, staet ofte Conditie desel¨e mochte weten, Ingevolghe van s ne mats. Placcaerten vanden se¨ensten No¨ember 1693 & aldaer bevonden te hebben alle de persoonen hier onder v¨ tgedr¨ckt b  naemen ende toenaemen.

 

Inden Iersten heer henric¨s van Lintha¨t, Pastoir, Mart ne vander haeghen s n me ssen.

Sr. Joannis Nicola  Me er, Jouffra¨w Egidia Q¨istha¨t s ne h¨ svra¨we, Elisabeth, Cesar, L¨cretia, Anna, Maria, Petr¨s, S¨sanna, ende Magdalena s ne kinders, Jacob¨s Q¨istha¨dt s nen schoonbroeder, h¨ brecht Waxzeel s nen Cnecht & S¨sanna Eecha¨dt s n me ssen.

Martin¨s de Mesmaecker Borghmeester, wed¨wer, Bra¨wer, henrick vander g¨cht s nen schoonsone, Elisabeth de Mesmaker s ne Dochter h¨ svrŔ desselfs vander G¨cht, Martin¨s s n kindt, Joos Waxeel s nen Cnecht, Joanna Itterbeecx s n me ssen.

Philips Willems Schepene & Pachter, Joanna Bosschmans s ne h¨ svrŔ, Catthel ne h¨nne Dochter, Martthe¨s h¨ ghe s nen Cnecht, henric¨s & Anna van Droogenbroeck s ne swagers kinderen.

Cornelis van Campenha¨dt Schepene, ende Pachter, Catharina vanden ha¨te s ne h¨ svra¨we, Anna, gillis, Maria, Carel & Jan s ne kinderen, Anna vÓn keirssen s n me ssen.

Ignatius Lindemans Greffier, Enghel Renders, Joanna vander Smissen s nen Cnecht & me ssen.

Jaecq¨es de koker, Maria de Pe¨tter s ne h¨ svra¨we, Lambrecht, Barbara & Joanna de koker s ne kinderen.

La¨re s vanden Plas, Johanna Gillis s ne h¨ svra¨we.

Francois Waxzeel, Anna Dievoet s ne h¨ svra¨we, & Catharina s ne Dochter.

Joos Blocq¨er e, Elisabeth De Ne¨e s ne h¨ svrŔ, Joos, ende Marie s ne kinderen.

G¨illiam de C¨ per, Elisabeth Amere cx s ne h¨ svra¨we, Adriaen ende Elisabeth s ne kinderen.

Jan de C¨ per, Anna de Ronghe s ne h¨ svra¨we, Elisabeth ende Maria s ne kinderen.

Jan de Mesmaker wed¨wer, ende Elisabeth de Coker s ne schoondochter.

Jan de Coster J¨nior, Joanna Wa¨ters s ne h¨ svra¨we, Anna & Geertr¨ t s ne kinderen.

De wed¨we Adriaen Spino .

Andries Vander he den, Cathel ne de B¨ st s ne h¨ svra¨we, Jaecq¨es Ottemans b  h¨n inden cost aenveert, & Petronella Brughmans s n me ssen.

Gillis de C¨ per, Franšoise Ottemans s ne h¨ svra¨we, g¨ille ende Elisabeth s ne kinderen, henrick & Maria, kinderen Jans Ottemans b  h¨n inden cost aenveert.

S mon Polspoel Coster, Adrianna goossens s ne h¨ svra¨we, Franšoise, Marg¨erita, Joanna, Anna, Petronella, S¨sanna, Maria, & Elisabeth s ne Dochters.

Jan de Dobbelaer, Joanna de B¨ st s ne h¨ svra¨we, Jaecq¨es de Dobbelaer s nen vader.

Cornelis Verhasselt bejaerden Jonghman.

Jan Gillis wed¨wer.

Jan Moonens, Dimpna Moonens s ne h¨ svra¨we, henrick, ende Philips s ne kinderen.

Peeter Spino  Raedemaecker, Anna Bosschmans s ne h¨ svra¨we Joanna, Tobias, ende Magdalena s ne kinderen, Nicasi¨s Spino  s nen Cnecht.

Jan vanden Stock Bra¨wer, Maria vanden Borre s ne h¨ svra¨we,Cornelia, Catharina, & Joanna s ne kinderen, Jacob¨s N ¨erseel, Ambrosi¨s Itterbeecx, Jan Ottemans s ne Cnechten, Maria Blocq¨er e s n me ssen.

Jan Baerens, ende Joanna Laenens s ne h¨ svra¨we, Elisabeth ende Maria h¨nne kinderen.

De wed¨we Philips de Ridder, Anth˛nette, Nicolaes, Arnold¨s, Clara haere kinderen, Anna goossens haer me ssen, Peeter de Mesmaecker, & Re nier blocq¨er s haere Cnechten.

Jan vander Smissen, Joanna vÓn Vinnen s ne h¨ svra¨we, Petronella s ne Dochter.

Jan de koster Senior, Anna Verhasselt s ne h¨ svra¨we, Maria s ne Dochter.

Ste¨en de B¨ st, Anna Polspoel s ne h¨ svra¨we, Elisabeth s n kindt.

Jan Laenens, Geertr¨ de Wa¨ters s ne h¨ svra¨we, Anna s n kint.

Jan van Lath¨m, Elisabeth van Conincxloo s ne h¨ svra¨we, Peeter, Cornelis, & Maria s ne kinderen.

G¨illiam de Roo , Catharina Itterbeecx s ne h¨ svra¨we, Peeter, Elisabeth & Catharina s ne kinderen.

Peeter Vermeiren wed¨wer Pachter, Jacob¨s Buelens, & gillis de he m s ne Cnechten, Maria vanden driessch s ne Dienstmaerte.

Tobias Verhe lewegen pachter, Magdalena van Lintho¨t s ne h¨ svra¨we, Petr¨s s n kint, Jacobus van Lintha¨t & Jaecq¨es de Cnop s ne Cnechten, Cecilia Ar s s n me ssen.

Jan vander Goten, Anna hemelrexs s ne h¨ svra¨we, G¨illiam & Nicolaes s ne kinderen.

Jan d¨ Can, Jaecq¨em ns Speeckaert s ne h¨ svra¨we.

Nicolaes de Ridder wed¨wer, Emerentiana de Ridder s ne dienstmaerte.

Jan de Becker, Anna vanden Bossch s ne h¨ svra¨we, Franšois & Cathel ne s ne kinderen.

Gillis de Br¨ n bejaerden Jonghman, Barbara vÓn Smissen s n me ssen.

De wed¨we Jan Itterbeecx, Jan haeren sone, Philips Ottemans b  haer inden cost woonende.

De wede. Joos Sprieels, Engel Opdenbosch haeren Cnecht.

Joos Vanden Bossch wed¨wer, Geertr¨  s ne dochter.

De wed¨we Pa¨wel vanden Bossch, Jan haeren sone.

henrick vanden kerckho¨e, Maria vÓn Bossch, s ne h¨ svra¨we, henrick, La¨re s, G¨illiam, Joanna, & Anthonette s ne kinderen.

David Nicola , Magdalena Sipon s ne h¨ svra¨we, Anna s n kint, Catharina vanden Driessch s n me ssen.

Gabriel vander Smissen, Charlotte Bosschmans s ne h¨ svra¨we, Norbert¨s s n kint, S mon vander Smissen  s nen Cnecht, Anna s n me ssen.

Peeter Pa¨wels, S¨sanna herlon s ne h¨ svra¨we, David & Jaecq¨em ne s ne kinderen.

De wed¨we Jan Mommaert, Peeter ende Theodor¨s haere kinderen.

Joos Moonens, Cathel ne Borremans s n h¨ svra¨we, Marie, Geertr¨ de, ende Joanna s ne kinderen.

Gillis van Lath¨m Pachter, Marie vander Smissen s ne h¨ svra¨we, Elisabeth, Aert, Gillis, Petronella, & Jaecq¨es s n kinderen.

Jan Verhasselt, Marie vander Beken s ne h¨ svra¨we, Nicolaes, Cathel n, Jan, & Anna s ne kinderen.

Gillis de Mesmaker, Joanna Leemans s ne h¨ svra¨we, Jan s n kint.

Adriaen Meert, wed¨wer, Anna & Catharina s ne kinderen.

Jan Beemont, Elisabeth vÓn Beken s ne h¨ svrŔ, Marg¨erite s n kint.

Jan van Schepdael, Emerentiana Willems s ne h¨ svra¨we, Catharina, Anna, Peeter, Philips, Jan, Gillis ende Cecilia s ne kinderen.

Martin¨s Borremans, Mart ne Verhasselt s ne h¨ svra¨we, Adriaen, Andries ende henrick s ne kinderen.

Aert vanden Borre Pachter, Magdalena de Tobel s ne h¨ svra¨we, Philips, henrick, Catharina, Barbara, Cecilia s ne kinderen, G¨illiam, ende Marc¨s vanden Borre s ne Cnechten, Anna van Droogenbroeck h¨n me ssen.

Jan vanden ha¨te Pachter, Cecilia Willems s ne h¨ svra¨we, Jan, Cornelis, Elisabeth, Joanna s ne kinderen, Joanna vanden Cr¨ ce s n me ssen.

henrick Tiba¨lt, Barbara de Win s n h¨ svra¨we, Adriaen s ne sone, Theresia Vasten een vondelinck.

henrick herttenbergh, Jan hertenbergh s ne sone met Cathel ne Coeman s ne h¨ svrŔ & Cecilia herttenbergh s ne dochter.

G¨ille Biesmans, Joanna Ce¨ppens s ne h¨ svra¨we, Catharina, & Marie s ne kinderen & Peeter de he m eenen Jongen voor Cnecht.

De wed¨we Roelant de koker, Jaecq¨es, g¨illiam, ende Elisabeth haere kinderen.

G¨ille herttenbergh, Anna Tiba¨lt s ne h¨ svra¨we, Joos s nen sone.

Jan vanden Bossch, Joanna Bert s ne h¨ svra¨we, Jan ende Elisabeth s ne kinderen.

Marc¨s de Pa¨w, Geertr¨ de van Schepdael s ne h¨ svra¨we, Joos, Francis, ende Philips s ne kinderen.

Re nier Timmermans, Anna Warni s ne h¨ svra¨we, Joanna s n kint, & Jan de Pa¨w s nen Cnecht.

Jan Cornelis, Joanna vanden Driessch s ne h¨ svra¨we, Jan vanden Driessch s nen Cnecht.

Joos Esselincx, Marie vÓn Steen s ne h¨ svra¨we, Cornelis, Catharina, & Jan s ne kinderen.

Gillis de Pe¨tter, Anna vander Sch¨eren s ne h¨ svra¨we, Jan, Jacob¨s, Francisc¨s, & Catharina s ne kinderen.

Aert van Schepdael, Anna Verhasselt s ne h¨ svra¨we, Anna, Joos, Gillis & Marie s ne kinderen.

Peeter de Neeff, Emerentiana van Lath¨m s ne h¨ svra¨we, Joos, Anthoen, Elisabeth, S mon, Jan ende Peeter s ne kinderen.

Engel vanden Steen, Jacq¨em ne Scha¨kens s ne h¨ svra¨we.

Daniel van Schepdael, Anna de Leener s ne h¨ svra¨we, Elisabeth, Marie, Aert, Catharina, & Geertr¨ de s ne kinderen.

Jaecq¨es de ketel Joanna Merttens s ne h¨ svra¨we, Catharina, & Jan s ne kinderen, Cathelyne vander Me¨len s n me ssen.

henrick de Neeff, Magdalena van Belle s ne h¨ svra¨we, Jan, Joos, Peeter & Anna s ne kinderen.

Peeter vander G¨cht, Franšoise de Vos s ne h¨ svra¨we, Joanna, Cornel(i¨s), Catharina, ende Jan s ne kinderen.

Engel Renders, Marie de Coster s ne h¨ svra¨we, Marie, Jacob¨s, & Joos s ne kinderen.

hendrick de Mesmaker, Alena de Ronghe s ne h¨ svra¨we, Joos s n kindt.

Gillis de Lee¨w, Franšoise Merttens s ne h¨ svra¨we, Anthonette Speeckaert s n Me ssen.

Gillis he mans, Anna Vander Me¨len s ne h¨ svra¨we.

Peeter Itterbeecx, Cornelia Conincxloo s ne h¨ svra¨we, Jan & Marie s ne kinderen.

Cornelis van Schepdael, Anna Merttens s ne h¨ svra¨we, henrick, Martinus, Peeter, Marianne, & Joanna s ne kinderen.

Joos Speeckaert, Cathel ne Merttens s ne h¨ svra¨we, Philips, Marie, & hendrick s n kinderen, Elias een vondelinck.

Thomas de Coster, Elisabeth Itterbeecx s ne h¨ svra¨we, geertr¨ de vondelinck h¨n me ssen.

Jan Timmermans, Anna vander Moesen s ne h¨ svra¨we, G¨illiam & Jan s ne kinderen.

henrick Bosschmans, Mart ne de Mol s ne h¨ svra¨we, Anna h¨n kint, Marie vander Kelen & Anna ů h¨n me ssens.

Zegher Walra¨ens Pachter, Catharina van C¨tsem s ne h¨ svra¨we, Marie, Catharina, Jan, hendrick & Joanna s ne kinderen, Joos Speeckaert, Jacob¨s Speeckaert, Jaecq¨es Maelens s ne Cnechten, Anna vanden Velde s n me ssen.

Daniel van Schepdael, Barbara Eggerincx s ne h¨ svra¨we, Egidia, Joanna, & Jan h¨n kinderen.

Joos vander Me¨len, Anthonette Verhasselt s ne h¨ svra¨we, Marie vanden Winckel s n me ssen.

Joanna vÓn Me¨len nů haeren man soldaet, gillis, G¨illiam, & Barbara haer kinderen.

Gillis Eggerincx, Marg¨erite Viseers s ne h¨ svra¨we.

Gillis Timmermans, Anna de ketel s ne h¨ svra¨we, Cathel ne s n kindt, Cathel ne Talemans s n me ssen.

G¨ille Drabbe, Elisabeth van Me¨ter s ne h¨ svra¨we, Franšois, Joos, ende Barbara s ne kinderen.

Franšois hertenbergh Magdalena vÓn Borre s ne h¨ svra¨we, Gillis s n kindt & S¨sanna vanden Borre s n me ssen.

hermes vanden Borre, Maria Esselincx s ne h¨ svra¨we, Maria, Joos, & Jan s ne kinderen.

Jan Speeckaert, Maria Willems s ne h¨ svrauwe, Jan, Jaecq¨em ne & Maria s ne kinderen, Cathel ne vanden Borre s n me ssen.

G¨illiam Ba¨dew ns, Anna P¨ttaert s ne h¨ svra¨we, Pa¨wel Scho¨ps s nen Cnecht.

Joos hannaert, Maria de Dobbelaer s ne h¨ svra¨we, Franšois, Joanna, Joos, & Ambrosius s ne kinderen, Peeter een Vondelinck.

henrick Vierendeels, Barbara Steenwinckel s ne h¨ svra¨we, Agata, Peeter, Nicolaes & G¨ille s ne kinderen.

Joos Vierendeels, Joanna de Baermaecker s ne h¨ svra¨we.

Cornelis vanden ha¨te, Cathel ne Crabbe s ne h¨ svra¨we, Emerentia van Me¨llem s n me ssen.

Andries hellincx, Jaecq¨em ne vander Elst s ne h¨ svra¨we, Mart ne s n dochter, Petronella Drabbe s n me ssen.

Joos Sas, Cattel ne hessenbergh s ne h¨ svrŔ, Martin¨s, Geerard, & Johanna s ne kinderen.

Nicolaes vanden Cr¨ ce, Marie vander Beken s ne h¨ svra¨we.

Jan Schooff, Cathel ne L¨ppens s ne h¨ svrŔ, Cathel ne, & Maximiliaen s ne kinderen.

Andries Oins, Anna L¨ppens s ne h¨ svra¨we, Joanna de Cnop s n me ssen.

Adriaen de Langhe, Joanna van Droogenbroeck s ne h¨ svrŔ, Joanna, Peeter, Anna, ende hendrick s ne kinderen.

Joos van Vlaenderen, Anna he mbeke s ne h¨ svra¨we, Cathel[yne, Marg¨erite, Ste¨en & Anna s ne kinderen.

La¨re s de Coster, Geertr¨ de de Vadder s ne h¨ svra¨we, Cathel ne, Jaecq¨el ne, ende Anthoen s ne kinderen, Marie Merttens s n me ssen.

Jan de Cnop, Marie Baetens s ne h¨ svrŔ, Cathel ne & Anthoen h¨nne kinderen.

henrick de Langhe, Petronella de Somer s ne h¨ svrŔ, Cathel ne s n kint.

Nicolaes de Mesmaecker wed¨wer, Pachter, Jan, Peeter, Anna & Marie s ne kinderen, Anna borremans s ne moe e, Nicolaes Cortvrient, Jan Tasseno , henr. Beemont, Daniel de L¨ ckenaer s ne Cnechten, Alena Itterbeecx, francoise Itterbeecx, s ne me ssens.

Jan Itterbeecx, Cathel n Merttens, s ne h¨ svra¨we, Thomas & Johanna s ne kinderen, Geertr¨ de ottermans een voester kint.

Jan Vander Me¨len, Pir ne Le¨x s ne h¨ svrŔ, Anna, Cathel[yne, Peeter & Alena h¨nne kinderen.

Peeter h¨ ghe, Cathel[yne gillis s ne h¨ svrŔ, Joanna, Jan & Maximiliaen s ne kinderen.

Ste¨en Par s, Cathel ne Borremans s ne h¨ svra¨we, Anna, Jan & Peeter h¨nne kinderen.

Gillis van Droogenbroeck, Marie vanden Bossch s ne h¨ svra¨we, Jan, Lambrecht, Andries, Nicolaes & Geertr¨ de s ne kinderen.

franšois hemelre cx, Clara Nie¨wlant s ne h¨ svra¨we.

franšois Troch, Cathel ne Itterbeecx s ne h¨ svra¨we, Joannes s n kindt.

Jan Blocq¨er e, Cathel ne he mans s ne hŘ svra¨we, g¨illam & Arna¨lt s ne kinderen.

Gillis Verhasselt, Cathel ne VÓn he den[1]s ne h¨ svra¨we, Jan Gillis & Adriaen s ne kinderen.

De wede Jan Merttens, Jaecq¨es ende Magdalena haere kinderen, Joos de Ra¨w s n dochters kint.

Sr. Jaecq¨es DagnÚ Pachter op de goederen & Casteel vanden heere Prince de Va¨demont Joe. Marie Teresia Paris s ne h¨ svra¨we, Matthee¨s Waxeel, Jan Beemont, Jaecq¨es Speeckaert, Gabriel Boder e, Philip, & Philippe franšois s ne Cnechten, Magdalena de Cnop, Marie Magdalena Verar, & Jenne marie herion s n me ssens.

G¨ille Plas pachter, Marie kiekens s ne h¨ svra¨we, Joos, Johanna, Maria, Jaecq¨es, & Petr¨s h¨nne kinderen, Anna Coppens s ne schoonmoeder, Jan Ba¨dew n, gillis G ssels & Carel de Coninck s ne Cnechten, Petronella Plas s n me ssen.

Jaecq¨es de Cnop, den Jongen, Elisabeth de Deken s ne h¨ svra¨we, Jan s n kint.

gillis Roobaerts Pachter, Anna Walra¨ens s ne h¨ svrŔ, Jaecq¨es, Johanna, Catharina, & franšois h¨nne kinderen, Jan Crabbe, ende Jan hannaert s ne Cnechten.

Adriaen SchoonJans Pachter, Marg¨erite Dievoet s ne h¨ svra¨we, Carel, Anthoen, Jan, Gillis, & Anna s ne kinderen.

G¨ille Croes, Petronella van Schepdael s ne h¨ svra¨we, Anna & Marie s ne kinderen.

Jaecq¨es de Cnop den ouden, Anna Vander Smissen s ne h¨ sva¨we, Elisabeth, Emerentiana & G¨ille h¨nne kinderen.

Jan Drabbe, Catharina Merttens s ne h¨ svra¨we, henrick, Peeter, Cathel ne, ende Elisabeth h¨nne kinderen.

Adriaen de Win, Mart ne H¨ gh s ne h¨ svrŔ, henrick s n kindt, Catharina Casteels een vondelinck.

Peeter van Schepdael, Petronella Cools s ne h¨ svrŔ, henrick s n kindt.

Martinus hellemans, Jaecq¨el ne Co¨e s ne h¨ svra¨we, Barbara, & Johanna s ne kinderen.

franšois Crabbe, Cathel ne E¨enepoel s ne h¨ svrŔ, Johanna, Jaecq¨es, ende Anthoen s ne kinderen.

Joos Calloins, Anthonette vanden ha¨te s ne h¨ svrŔ, Jan & Maria s ne kinderen.

Jan Opdenbossch, Maria van Schepdael s ne h¨ svra¨we, Elisabeth & Joanna s ne kinderen.

Jan de kempeneer Pachter, Cathel ne de T¨rck s ne h¨ svra¨we, Joos & Cathel ne s ne kinderen, Petr¨s ende G¨ille de Becker s ns dochters kinderen.

Jeroon Merttens, Petronella Beemont s ne h¨ svra¨we, Adriaen, Anna, g¨illiam & Lo¨ s s ne kinderen.

Aert Steps, Joanna Beemont s ne h¨ svrŔ Petronella, Anna, & Daniel s ne kinderen.

Jan Merttens, Magdalena Conincxloo s ne h¨ svra¨we, Jan, Elisabeth ende henrick s ne kinderen.

henrick Steps, Johanna Braeckeniers s ne h¨ svra¨we, Magdalena, S¨sanna ende Bartholome¨s s ne kinderen.

Adriaen Verhasselt wed¨wer, Adriana s ne dochter, Marie de Coninck s n me ssen.

Martin¨s van Lath¨m, Cathel ne S¨ s s ne h¨ svra¨we, Joos ende S¨sanna syne kinderen.

henrick G ssels, Marie de Coster s ne h¨ svra¨we me ssen.

De wed. Jan vanden Steen, Anthoen ende Jan haere kinderen.

Gillis de Both smit, Joanna Wa¨ters s ne h¨ svra¨we, Jaecq¨es, Peeter, Anna Marie & Petronella h¨nne kinderen.

beloopende alle de vs. persoonen, soo mans, vra¨wen, kinderen, Cnechten, me ssens als andere ter q¨alite t van 678 persoonen.

In teecken der waerhe dt hebben w  Pastoir, Me er, Borgmr, Schepenen & Greffier

H. V. lintho¨t pastor in Dilbeke

bo¨engenoemt alle dese onderteeckent ende daerop doen dr¨cken onsen geme nen Zegele desen 26e No¨ember 1693

 

                                                                                            Joannes Nicola  1693 me er

                                                                                            Mertin¨s demesmaeker Borgmr.

                                                                                            Phlips Willems schepene

                                                                                            Cornelis van campenhoudt schepene

                                                                                            Ign: Lindemans Greffr.

 

Oodtmoedel ck biddende, dat b  die heeren Commissarissen van s ne mats. So¨verainen Raede van Brabant so¨de worden gereg¨leert de noodtsaeckel ckhe dt vande graenen, die de voors. Innegesetenen tot onderho¨dt & s¨bsistentie h¨nder familien voor eenighen gelimmiteerden t t v¨ tter Stadt Br¨ssel s¨llen mogen transporteren & tot d en eenighe terwe & gerst om te bra¨wen dĺwelck doende etca.


 


[1] Boven VÓn he den staat De Ne¨e.


 


[1] Fiscaal Officie van Brabant nrs. 357-358, en microfilm 138613.