Gezinnen en personen te Dilbeek

GenealogieŽn zijn grensoverschrijdend. Leden van een familie zwermen uit over randgemeenten en vandaag soms naar de andere kant van de wereld. Het is niet altijd makkelijk te bepalen wanneer een bepaalde familie echt Dilbeeks is en hoeveel generaties er moeten overgaan vooraleer men kan spreken van echte Dilbekenaars. In vele gevallen is het niet telkens de familienaam die rechtstreeks tot op vandaag doorloopt. Velen gaan immers onrechtstreeks via de de moederlijn terug tot de 18e eeuw. Op die manier kunnen we ook spreken van Dilbeekse roots. Toch kan men enkele normen hanteren om uit te maken wie aan deze criteria voldoet. Van de oudst gekende families waarvan er sinds de 18e eeuw of vroeger ononderbroken tot op heden nog afstammelingen zijn, kunnen we zonder meer zeggen dat ze Dilbekenaar zijn. Diegenen waarvan de stamvader zich hier omstreeks het begin van de 19e eeuw is komen vestigen kunnen we nieuwkomers noemen. Voor de nieuwkomers sinds het begin van de 20e eeuw kunnen we de term inwijkelingen hanteren. Tot de oudst gekende families waarvan er tot op heden afstammelingen te Dilbeek wonen zijn: Baudewyns, De Godt, De Knop, De Ridder, D'hoir, Mollekens, Puttaert, Vanden Borre (minstens vanaf 16e eeuw), Vanden Driesch, Van Droogenbroeck, Van Everbroeck, Van La(e)them, Verhasselt, Verheyden. Onderhavige index is een lijst van gezinnen en personen samengesteld op basis van de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van Dilbeek. In een volgende fase wordt nog een lijst samengesteld met de persoonsnamen volgens de documenten in het archief van de schepenbank van Dilbeek en Itterbeek. De twee gemeenten hebben elk apart maar ook samen ťťn schepenbank gevormd. Het is dus niet altijd eenvoudig om te bepalen tot welke entiteit de vermelde personen behoren.

Zeer belangrijk om weten is, dat we bij de invoering van de burgerlijke stand zowel de index als de registers moeten raadplegen. Niet alle akten die in de index vermeld staan vinden we in de registers terug. Om een volledig beeld te krijgen moeten we als aanvulling toch nog de parochieregisters erbij nemen. De beginperiode was nogal verwarrend. Deze was er ook toen de pastoors hun eed van trouw aan de Franse Republiek moesten afleggen. De pastoors die dit weigerden moesten onderduiken en schreven later toen de vervolging was opgehouden de akten in.

 

Gezinnen en personen op Geneanet


GenealogieŽn
Van Damme