Gezinnen en personen te Dilbeek

GenealogieŽn zijn grensoverschrijdend. Leden van een familie zwermen uit over randgemeenten en vandaag soms naar de andere kant van de wereld. Het is niet altijd makkelijk te bepalen wanneer een bepaalde familie echt Dilbeeks is en hoeveel generaties er moeten overgaan vooraleer men kan spreken van echte Dilbekenaars. In vele gevallen is het niet telkens de familienaam die rechtstreeks tot op vandaag doorloopt. Velen gaan immers onrechtsreeks via de moederlijn terug tot de 18e eeuw. Op die manier kunnen we ook spreken van Dilbeekse roots.
Toch kan men enkele normen hanteren om uit te maken wie aan deze criteria voldoet. Van de oudst gekende families waarvan er sinds de 18e eeuw of vroeger ononderbroken tot op heden nog afstammelingen zijn, kunnen we zonder meer zeggen dat ze Dilbekenaar zijn. Diegenen waarvan de stamvader zich hier omstreeks het begin van de 19e eeuw is komen vestigen kunnen we nieuwkomers noemen. Voor de nieuwkomers sinds het begin van de 20e eeuw kunnen we de term inwijkelingen hanteren. Tot de oudst gekende families waarvan er tot op heden afstammelingen te Dilbeek wonen zijn: Baudewyns, De Godt, De Knop, De Ridder, D'hoir, Mollekens, Puttaert, Vanden Borre (minstens vanaf 16e eeuw), Vanden Driesch, Van Droogenbroeck, Van Everbroeck, Van La(e)them, Verhasselt, Verheyden.

Gezinnen en personen te Dilbeek index


GenealogieŽn
Van Damme