Welkom bij de kaartenbak


Aldfaer Privacy Filter is:                        Aldfaer instellingen die van invloed zijn op het sjabloon:
 • uitgeschakeld.
  Alle beschikbare informatie wordt afhankelijk van de Aldfaer instellingen getoond.
  N.b. personen met de vink Privacy 'Niet Publiceren' op het tabblad diversen worden gepubliceerd.
Opstarten via eigen browser
 • U kunt de output opvragen via uw eigen browser, kies daarvoor C:\Users\D'hoe\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\maakaldfaercd\gezinnen en personen te dilbeek\index.html.
Grafische kwartierstaat
 • Er is geen grafische kwartierstaat gemaakt.
Feit-categorie TITEL_2
 • weergeven na de naam X
Extra/Instellingen/Rapporten
 • Code; X
 • Lettertype; Calibri
 • Lettergrootte; 11
 • Zekerheid zichtbaar;
Extra/Instellingen/Gebruiker
 • Naam; geen gegevens
 • Straat; geen gegevens
 • Plaats; geen gegevens
 • Tel.nr; geen gegevens
 • Fax.nr; geen gegevens
 • Email adres; geen gegevens
 • HomePage; geen gegevens
Hoofdscherm Tab Diversen:
 • Privacy
  Niet publiceren
 • Toestemming tot publicatie verleend
Extra/Instellingen/Tekst:
 • Toon [* beveiligde *] tekst;
 • Bronvermeldingen; X
 • Getuigen; X
 • Kinderen;
 • Materiaal; X
 • Notitie bij geboorte; X
 • Notitie bij overlijden; X
 • Notitie persoon; X
 • Notitie bij publiceren; X
 • Notitie bij relatie; X
 • Ovl afhandeling; X
 • Feit adres; X
 • Feit beroep; X
 • Feit functie; X
 • Feit onderscheiding; X
 • Feit opleiding; X
 • Feit predikaat; X
 • Feit religie; X
 • Feit titel weergeven voor de naam; X
 • Feit vermelding; X
 • Overige feiten; X
 • Naam van de dag; X
 • Naam van de maand; X
 • Formaat afbeelding;
  hoogte 10 em Breedte 10 em
Gegenereerd:Doel:
 • Met Aldfaer versie 7.0, op 20-01-2019 om 09:23:37.
 • Het sjabloon MaakAldfaerCD vanuit pad C:\Users\D’hoe\Documents\Aldfaer\Invoegtoepassingen\Bonus rapporten\-Alle sjablonen\Maak Aldfaer CD\ levert de volgende uitvoer op in:
  • C:\Users\D'hoe\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\maakaldfaercd\gezinnen en personen te dilbeek\ autorun.bat, autorun.inf, index.html, instelling_maakaldfaercd.cfg, leesmij.txt, verwijder_tijdelijk_materiaal.bat.
  • C:\Users\D'hoe\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\maakaldfaercd\gezinnen en personen te dilbeek\nederlands\ voor alle personen een kaart.
 • Gebruikte database C:\Users\D’hoe\Documents\Aldfaer\Stambomen\gezinnenenpersonentedilbeek.
 • Voor uitwisselen van gegevens tussen stamboom onderzoekers of ge├»nteresseerden in je stamboom is dit sjabloon een geschikt middel.
 • Alle benodigde gegevens staan in de map C:\Users\D'hoe\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\maakaldfaercd\gezinnen en personen te dilbeek\ om er een CD/DVD van te branden; met alle tot nu toe gekende gegevens met vermelding van de gebruikte bronnen eenvoudig om na te zien welke gegevens nog ontbreken!
Navigatie:Download via eigen browser:
 • Op de bovenste regel staat de beginletter van de familienamen in alfabetische volgorde; bij klik op een letter verschijnt een lijst met familienamen van die letter.
 • Bij klik op de gewenste familienaam worden alle personen met voornaam en geboorte datum getoond; bij klik op de voornaam wordt de kaart getoond.
 • In de kaart zelf; bij klik op een persoonsnaam zal de kaart van deze persoon verschijnen.
 • Kan opgeslagen (gedownload) in een eigen map naar keuze door:
 • Bestand -> opslaan als. Geef op als bestandsnaam b.v. de naam van de betrokken persoon, een html bestand met naam 'gekozen naam.html' en een submap met naam 'gekozen naam_bestanden' wordt aangemaakt.
  In de nieuwe submap bevindt zich onder andere een html bestand 'internnummer.html'.
  Open het 'internnummer.html' bestand (= de kaart) en bewerk het in Frontpage of Word.
  Voer aanvullingen of verbeteringen door bij voorkeur in een andere tekstkleur.
 • Sla dit op door Bestand -> opslaan. Het gewijzigde bestand kan worden opgestuurd!
Afdrukken:
 • Kan afgedrukt worden om als invulformulier te gebruiken!
 • Klik op bestand en selecteer 'Afdrukken'.