Geslachtsboom van de heren van Breda

 

In het archief van de schepenbank van Dilbeek bevindt zich een merkwaardig document dat daar eigenlijk niet thuishoort en niet met de akten in verband gebracht kan worden. Als we het een plaats moeten geven zou het eerder thuishoren bij varia.

De stamboom draagt als titel Geslacht Boom der oude en vervolgende Heeren van Breda. In feite zijn het twee aparte bladen die in het register werden samengeplakt. Op de voorzijde van het dubbelgevouwen blad staan onder de voormelde hoofding twee Latijnse teksten, de ene van de dichter Ovidius de andere het Orator ad Brutum van Cicero, een ode aan de welsprekendheid. Het eerste blad op folio 2 toont de parenteel van Reynier van Strijen, het tweede blad of hetzelfde folio de parenteel van Jan II van Polanen met onder zijn afstammelingen de beroemde Willem van Oranje. Beide parentelen staan in verband met de heerlijkheid Breda en moet niet gezien worden als een doorlopende afstamming. De eerste akte in het register met processtukken dateert van 1720. Het is dus eerder een gelukkig toeval dat het document op deze plaats bewaard is gebleven. Tevens blijven we in het ongewisse betreffende de samensteller. Mogelijk dat een ambtenaar dit nodig had om een en ander te bewijzen. Het zal wel niet veel later gebeurd zijn na 1647, de laatste datum van een overlijden.

Gemakshalve geven we deze geslachtsboom in de vorm van een genealogie en waar nodig werden de afkortingen bijgewerkt om de tekst verstaanbaar te maken. Het is niet altijd mogelijk om het handschrift te ontrafelen. De namen zijn ongemoeid gelaten. Het ligt niet in onze bedoeling een uitvoerige, juiste of volledige genealogie te tonen. Op het internet en in de literatuur kan men bijkomende informatie en studies vinden. Er zijn tegenstrijdigheden tussen de officiŽle versie en het document. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen wie gelijk heeft. Wel hebben we de indruk dat de samensteller vrij goed op de hoogte was van de politieke en familiale gebeurtenissen rond de machthebbers en deze op de voet volgde.

 

 

De heren van Breda

 

I. Reynier, anno 1000, zoon van Rinnilde zuster van Hilsundis neef van Benedicta haar dochter eerste abdis van Thorn[1].

  1. Lambert, volgt II.
  2. Hendrik, volgt IIb.

 

II. Lambert, graaf van StriŽn[2], anno 1039, x Oda, gravin van Orten

1. Hendr., volgt III.

2. Otto, proost van Deventer

3. Willem, x Alix van Heusden

4. N.N.

 

III. Hendrik, anno 1125, x Beatrix, gravin van Kuik

1. Hendrik, volgt IV.

 

IV. Hendrik, anno 1129, laatste graaf van StriŽn, x Machteld van Hoorn

1. Beatrix, leefde nog anno 1199

2. Ada, was anno 1199 al overleden

IIb. Hendrik, heer van Breda, anno 1039, x Luitgard, dochter van graaf Adolf van Kleeff
1. Engelbert, volgt III.
2. Arnoud, 1125

III. Engelbert, overleden 1125, x Berta van Loon, dochter van Gijsbert, graaf van Duras
1. Gerrad, volgt IV.
2. Goodefrid, volgt IVb.
3. Hendrik van Scooten

IV. Gerrad, 1147
1. Jan
2. Seeger
beide gebleven in de slag van Grimbergen

IVb. Goodefrid, 1157
1. Goodefrid, volgt V.

V. Goodefrid, 1191, overleden 1212, draagt Breda op aan hertog Hendrik, x Luitgard, vrouw van perk en Borge
1. Goodefrid, volgt VI.
2. Gillis, volgt VIb.
3. Hugo
4. Hendrik, volgt VIc.
5. Sophia, volgt VId.
6. Beatrix, x Gerrad van Weesemaale, hier van waaren de heeren van Bergen op Soom

VI. Goodefrid, overleden 1223, x Mehaule de Betune
1. Hendrik
2. Goodefrid, volgt VII.

VII. Goodefrid, 1243, geeft Choom in erfpacht uit, x Magteld van Diest, 1250 in het begijnhof van Breda
1. Goodefrid, jong overleden
2. Hendrik, ongehuwd overleden 1252, geeft hij aande poorte van Breda het oudste voor regt.

VIb. Gillis, heer van Alfshein 1229, x Oliviere, vrouw van Meer
1. Willem, ongehuwd overleden 1246
2. Infestrude, x Gillis van Oudenaarde 1246, overleden 1257, xx Goodefrid van Weesemaale

VIc. Hendrik, eerst kanunnik van Utrecht, x Elisabet
1. Hendrik 1267, overleden 1267, x Sophia van Mechelen
2. Elisabet, overleden 1281, x Arnoud van Leuven, overleden 1287

VId. Sophia, x Raso van Gavere, heer van Liedekerke en Boenlaer
1. Raso, volgt VII.

VII. Raso 1287, overleden 1303, x Aleidis, overleden 1290, xx Adewina van StriŽn
Uit het eerste huwelijk:
1. Raso, heer van Boenlaer, overleden 1314
2. Philips van Liedekerke, volgt VIII.
3. Seeger, heer van Boenlaer 1314
4. Raso van Liedekerke 1318, voogd van vrouw Adelise
5. Katarina, x heer van Woensel

VIII. Philips van Liedekerke, heer van Alphen en Ulvenhout, en 1314 van Breda en Boenlaer, overleden 1318, x Sophia van Gent, overleden 1324
1. Adelise, x Gerrad van Rassegem, heer van Lens, verkoopt 1326 Breda aan hertog Jan van Brabant[3]. Zij hadden een dochter Joanna x Arnoud van Gavere
2. Margriet (e: Magteld), vrouw van Torote, Boenlaer en Ronhoit, x Jan van Leefdaal, heer van Perk, Oorschot, Beek, burggraaf van Brussel
3. Maria, vrouw van Rozendaal en Bodegem

Hertog Jan III verkoopt Breda in 1350 aan heer Jan van Polanen.

I. Jan van Polaanen, overleed 1377, x Oda, dochter van heer Willem van Horne, heer van Gaasbeek, xx Magtild van Rotselaar, xx Margareta vander Lippe
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van Polaanen, volgt II.
2. Philips, geestelijk
3. Hendrik, heer van Heeswijk en Ö
3. Dirrik, heer van Ö
4. Oda, x heer Hendrik, burggraaf van Montfoort, xx heer Gerrit van Heemstede
5. Beatrix, 1356, x heer Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Soom
6. N.N., x heer Willem van Kroonenburg, onechte zoon van graaf Willem van Holland
Uit het tweede huwelijk:
7. Willem, heer van Holten 1368
Uit het derde huwelijk:
8. Otto, overleden 1428, heer van Hedel, x Sophia van ís Herenberg, overleden 1412. Sijne naasaaten hebben den naam en waapenen van ís Heerenberg aangenoomen.

II. Jan van Polaanen, 1377, overleden 1344, x Odilia, dochter van graaf Jan van Salms, overleden 1428
Er wordt vermeld dat Odila twee onwettige kinderen had met hertog Jan III van Brabant:
- Maria, 1354
- Philips, Baljuw van Zuid-Holland
1. Joanna, volgt III.

III. Joanna, geboren 1392 overleden 1446, x 1407 Engelbregt, graaf van Nassau, overleden 1442
1. Jan, volgt IV.
2. Hendrik, geboren 1414
3. Margareta, geboren 1415
4. Willem, geboren 1416
5. Maria, geboren 1418
6. Philips, geboren 1420

IV. Jan, graaf van Nassau, geboren 1 augustus 1410, overleden 3 februari 1475, x Maria, gravin van Loon en Heinsberg
1. Engelbrecht van Nassau, volgt V.
2. Jan, x Anna, gravin van Diets en Catsenelleboogen, volgt Vb.
3.Odilia, ooverstinne van Vreedenburg, overleden 22 april 1495

V. Engelbrecht van Nassau, gehuldigd 27 juli 1475, overleden 31 mei 1504, x Limburg van Baaden, overleden 1536
Hij had een onwettige zoon met een onbekende vrouw:
- Jan, volgt VI.

VI. Jan, x Adriana van Haastrigt
1. Maria, x Hieronimus vanden Nood, cancellier van Brabant
2. Cijmburg, x Engelbrecht van Dielbeek, heer van Attenhove
3. Paulus, volgt VII.
4. Hendrik, schepen der Ö

VII. Paulus, schoutet in Brabant, x Katharina van Haaffen
1. Adriana, x Dirrik van Assendelffe, heer van Kraalingen, BesÖ en Heinen, Ö in Breda
2. Anna, x Robbert van Schoonhooven, heer van Wanroode
3. Katarina, x Wouter vander Meeren, heer van Saavoorde

Vb. Jan, x Anna, gravin van Diets en Catsenelleboogen
1. Hendrik van Nassau, bij ervenisse 1504, overleden 7 oktober 1543, x Claudine van Chalon, volgt VI.
2. Willem, volgt VIb.

VI. Hendrik van Nassau, bij ervenisse 1504, overleden 7 oktober 1543, x Claudine van Chalon
Hij heeft twee onwettige kinderen:
- Elisabet, volgt VII.
- Alexius, ridder heer van Cornoij, x Willemina van Broukhove, volgt VIIb.
1. Renť van Nassau, 1540, overleden 15 juli 1544, x Anna van Loraine, geboren 1521, waarvan een dochter: Maria, maar 3 weeken oud
Hij heeft een onwettige dochter bij een onbekende vrouw:
- Pulamedes x Polirana van Mansveld, waarvan twee kinderen: Hendrik en N.N.

VII. Elisabet, x Jan van Renesse, heer van Elden, Wemmel, drossaard van Brabant
1. Renier
2. Andriesse, volgtVIII.

VIII. Andriesse, x Denis van Merbois, heer van Linse

VIb. Willem, x Juliana van Stolberg, overleden 1578
1. Willem van Nassau, volgt VII.

VII. Willem van Nassau, prins van Orangie, geboren 14 april 1533, bij successie van Rene 15 juli 1544, overleden 10 juli 1584, x 7 juli 1551 Anna van Egmont, geboren 1533, overleden 14 maart 1558, xx 1561Anna van Saxen, overleden 1573, xxx 1575 Charlotte van Bourbon, overleden 5 mei 1582, xxxx 12 april 1583 Louise de Collignij
Hij heeft een onwettige zoon: Justinus, x 1547 Anna van Merode
Uit het eerste huwelijk:
1. Philips Willem, geboren 14 december 1554, overleden 20 februari 1618, x 25 september 1606 Eleonora van Bourbon
2. Maria, overleden 1616, x 7 februari 1595 Philips, graaf van Hohenlo
Uit het tweede huwelijk:
3. Maurits, geboren 13 november 1567, overleden 1625
4. Anna, x 1587, graaf Willem van Nassau, stadhouder van Vriesland
5. Emilia, x 1595 Don Emanuel Frederik van Porte, keurvorst van Portugal
Uit het derde huwelijk:
6. Louisa Iuliana
7. Elisabet, x Hendrik de la Tour, hertog van Borillon
8. Katarina Belgica, x Philips Louis, graaf van Hanau
9. Charlotte Flandrina, abdisse tot St Croix
10. Emilia, x Fredrik Casimir, hertog van Tweebrugge
Uit het vierde huwelijk:
11. Fredrik Hendrik, geboren 29 januari 1584, overleden 14 mei 1647, x Emilia van Solm


Willem van Oranje in 1580

 

Bronnen

Archief schepenbank Dilbeek nr. 4213 Processtukken folia 1-2.

Leo Lindemans, Voorouders in de Middeleeuwen, 1982.
http://nl.wikipedia.org

 [1]  Benedicta van Thorn Ü 950 is een Nederlandse heilige en eerste abdis van het door haar vader bisschop Sint-Ansfried gestichte benedictinessenklooster van Thorn.

[2]  Strijen is een gemeente in Nederland provincie Zuid-Holland en wordt daar in de volksmond nog steeds als StriŽn uitgesproken. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de samensteller met het plaatselijk dialect vertrouwd was.

[3] Hij verkocht de heerlijkheid Breda aan hertog Jan III wegens grote schulden zonder medeweten van zijn vrouw.