Dilbeccha
Burgerlijk

Parochiaal

Varia

Publicaties

De naam Dilbeek

Alena van Dilbeek

Telling 1693

Deirlyck veromgeluckt te Dilbeek 4 november 1782 en rechtzetting

Planologisch

De parochiale ontvoogding

Bidprentjes

De oudste grafstenen op de gemeentelijke begraafplaats te Dilbeek

Geografisch

De pastoors

Rouwbrieven

Een Joodse dopeling in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek

Bevolking

De onderpastoors

Bijnamen

Gemeente Dilbeek. Kiezerslijst voor de rechtbanken van koophandel voor 1932-1933

Het wegennet

De plaatsvervangers

Gedenkprentje

De telegraaf van de Republiek

De vroegste tijden

De parochies

Huwelijkscontracten BS

Oude tradities. De zevende zoon

De Romeinse tijd

De pastorij

Huwelijksfoto Van Droogenbroeck-Spinnoy

Het oudste parochieregister van Dilbeek. Een orthografisch kluwen

De Frankische tijd

De kerkmeesters

Objecten

Grafstenen in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Het ancien régime

De armmeesters

Meiseniers

Het lager onderwijs en gemeenteschool te Dilbeek 

De Franse tijd

De kosters

 

Twee grafstenen aan de Sint-Ambrosiuskerk

De Hollandse tijd

Het kerkfabriek

Inhaling burgemeester de Viron in 1913

Geslachtsboom van de heren van Breda

België

Inventaris PR en BS

Inhaling burgemeester Mot in 1959

Inhaling relieken van volksheiligen in de St.-Anna- en de St.-Pieterskerk te Itterbeek in 1670

Inventaris Sint-Ambrosiusparochie

Oudste families

Begravingen in de kerk te Dilbeek

Inventaris schepenbank

Parochieverslagen

Oudste bidprentje

De stamzate D’Hoe, deel 2

Inventaris gemeentearchief Dilbeek/Dilbeek

 

Unieke Romeinse villa te Dilbeek

De stamzate D’Hoe, deel 1

Overzicht PR BS BR gemeentearchief Dilbeek

 

De telling van 1796

De stamzate D’Hoe, deel 3

Lijst van woningen 1 januari 1814

 

Goederenregister Dilbeek 1685-1686

De stamzate D’Hoe, deel 4

Oudste bevolkingsreg. Dilbeek 1813-1823

 

 

De telling van 1702

Bevolkingsregister Dilbeek 1824-1830

 

Gezinnen en personen te Dilbeek in opmaak

De Dilbeekse molenaars, deel 2

Bevolkingsregister Dilbeek 1830

 

 

De watermolen van Wolsem

Bevolkingsregister Dilbeek 1836-1846 in opmaak

 

 

De Dilbeekse kosters, deel 1

Bevolkingsregister Dilbeek 1847-1856 index

 

 

De Dilbeekse kosters, deel 2

 

 

 

Patrouilles te Dilbeek tijdens de 18e eeuw

 

 

 

De broederschap van O.L.Vrouw van de Rozenkrans in de Siint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

 

 

 

Speciale vondst: Gebeden in 1557

 

 

 

Koninklijke Harmonie Crescendo Dilbeek - Itterbeek

 

 

 

Jeugdherinneringen van een Dilbekenaar

 

 

 

De Delbeccha

 

 

 

De stam Heymans uit het gehucht Elegem te Dilbeek

 

 

 

De familie Vlugge te Dilbeek

 

 

 

Bedezettingen te Dilbeek

 

 

 

Grafsteen Godefridus Palsterman

Afbeeldingsresultaat voor maillogo

Niets uit deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toelating van de auteur.