DELBECCHA
Start Gezinnen en Personen Geschiedenis Parochieregisters Burgerlijke Stand Bevolkingsregisters GenealogieŽn Oudste foto Dilbeek Oudste bidprentje Gedenkprentje Varia Publicaties Links

 

 

 Deze website wordt regelmatig bijgewerkt of aangevuld.

Wapenschild van de hoofdgemeente Dilbeek

De oorspronkelijke heraldische beschrijving luidt :

 

         In goud, een blauwe dwarsbalk in het hoofd vergezeld van een roodgenagelden en -getongden zwarten adelaar , het schild overdekt met eene kroon met elf paarlen, waarvan drie verheven; schildhouders: twee gouden griffioenen. GB 20.11.1913 - KB 24.6.1921 - BS n.b.

 

Het schild van Louis Alexander Scockaert, graaf van Tirimont (1633-1708), is representatief voor de voormalige gemeenten Dilbeek, Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem.


De vlag van Dilbeek werd op 19 december 1989 door de gemeenteraad als volgt vastgesteld :

         "Twee even lange banen van geel en van blauw" (met de gele baan langs de stok).
Linksonder: zegel van de schepenbank van Jan van Edingen te Dilbeek in 1421.
Rechtsonder: zegel van de schepenbank te Dilbeek in 1777, met het wapen van de graaf van Tirimont.

              
 

 

Gezinnen en Personen te Dilbeek
Opgelet!
Dit is een werkbestand. Het wordt voortdurend aangepast en verbeterd.

Oudste foto van Dilbeek
Huwelijksfoto

Petrus Van Droogenbroeck & Maria Agatha Spinnoy

Dilbeek, 8 juli 1857

              


Grafsteen van kasteelheer Malo uit 1777.
Enkel het bovenstuk werd teruggevonden waarop het blazoen van het echtpaar afgebeeld staat. (rechterzijgevel Sint-Ambrosiuskerk)

Bidprentjes & Rouwbrieven   

                                 

Oudste bidprentje van Dilbeek

J. J. G. Vandenplas
23 december 1844

Films

Sinds januari 2013 heeft het Rijksarchief een hele reeks originele parochieregisters en registers van de burgerlijke stand op haar website geplaatst w.o. ook een gedeelte van Dilbeek. Via Dilbeek, parochie Sint-Ambrosius kunt u rechtstreeks de parochieregisters raadplegen en Dilbeek voor de gegevens van de burgerlijke stand.

   

Copyright © 2017 erwin octaaf d'hoe

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaard de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site.