Dilbeccha
Burgerlijk

Parochiaal

Varia

Publicaties

De naam Dilbeek

Alena van Dilbeek

Bidprentjes

Gezinnen en personen te Dilbeek in opmaak

Planologisch

De parochiale ontvoogding

Rouwbrieven

Deirlyck veromgeluckt te Dilbeek 4 november 1782 en rechtzetting

Geografisch

De pastoors

Bijnamen

De oudste grafstenen op de gemeentelijke begraafplaats te Dilbeek

Bevolking

De onderpastoors

Gedenkprentje

Een Joodse dopeling in de Sint-Ambrosiuskerk van Dilbeek

Het wegennet

De plaatsvervangers

Huwelijksfoto Van Droogenbroeck-Spinnoy

Gemeente Dilbeek. Kiezerslijst voor de rechtbanken van koophandel voor 1932-1933

De vroegste tijden

De parochies

Objecten

De telegraaf van de Republiek

De Romeinse tijd

De pastorij

Meiseniers

Oude tradities. De zevende zoon

De Frankische tijd

De kerkmeesters

Oudste families

Het oudste parochieregister van Dilbeek. Een orthografisch kluwen

Het ancien régime

De armmeesters

Oudste bidprentje

Grafstenen in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

De Franse tijd

De kosters

Inhaling burgemeester de Viron 1913

Het lager onderwijs en gemeenteschool te Dilbeek 

De Hollandse tijd

Het kerkfabriek

Inhaling burgemeester Mot 1959

Twee grafstenen aan de Sint-Ambrosiuskerk

België

Inventaris PR en BS

Telling 1693

Geslachtsboom van de heren van Breda

Inventaris schepenbank

Parochieverslagen

De telling van 1796

Inhaling relieken volksheiligen St.-Anna- en St.-Pieterskerk te Itterbeek in 1670

Schepenregister Dilbeek 1455-1578 index

Inventaris Sint-Ambrosiusparochie

Goederenregister Dilbeek 1685-1686

De stamzate D’Hoe, deel 2

Inventaris gemeentearchief Dilbeek/Dilbeek

 

Cijnsregister Dilbeek 1554 index

Begravingen in de kerk te Dilbeek

Overzicht PR BS BR gemeentearchief Dilbeek

 

Pachtcontracten

De stamzate D’Hoe, deel 1

Lijst van woningen 1 januari 1814

 

 

De stamzate D’Hoe, deel 3

Oudste bevolkingsreg. Dilbeek 1813-1823

 

 

De stamzate D’Hoe, deel 4

Bevolkingsregister Dilbeek 1824-1830

 

 

De telling van 1702

Bevolkingsregister Dilbeek 1830 index

 

 

De Dilbeekse molenaars, deel 2

Bevolkingsregister Dilbeek 1836-1846 index

 

 

De watermolen van Wolsem

Bevolkingsregister Dilbeek 1847-1856 index

 

 

De Dilbeekse kosters, deel 1

Huwelijkscontracten BS

 

 

De Dilbeekse kosters, deel 2

Huwelijksafkondigingen BS

 

 

Patrouilles te Dilbeek tijdens de 18e eeuw

 

 

 

De broederschap van O.L.Vrouw van de Rozenkrans in de Siint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

 

 

 

Speciale vondst: Gebeden in 1557

 

 

 

Koninklijke Harmonie Crescendo Dilbeek - Itterbeek

 

 

 

Jeugdherinneringen van een Dilbekenaar

 

 

 

De Delbeccha

 

 

 

De stam Heymans uit het gehucht Elegem te Dilbeek

 

 

 

De familie Vlugge te Dilbeek

 

 

 

Bedezettingen te Dilbeek

 

 

 

Grafsteen Godefridus Palsterman

Afbeeldingsresultaat voor maillogo

Niets uit deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toelating van de auteur.